Examenvoorbereiding

Voor ondersteuning bij een leerzame afsluiting van de middelbare schooltijd

Examenvoorbereiding 2020/2021

Uw zoon of dochter doet dit jaar eindexamen. Daarmee breekt een spannende tijd aan. Een tijd waarin uw kind de kans krijgt om te laten zien wat zij/hij de afgelopen jaren op school heeft geleerd en zo de middelbare schooltijd mooi af te ronden.

De afgelopen twee schooljaren zagen er helaas anders uit dan gehoopt. Daarom kunnen sommige eindexamenkandidaten nu wel wat extra ondersteuning gebruiken – vooral in de vorm van persoonlijke aandacht. Uiteraard kunt u daarvoor – als altijd – bij Bijlescontact terecht. Gelukkig hebben de scholen ons ook dit jaar weer benaderd om samen met hen extra ondersteuning aan te bieden die voor alle eindexamenkandidaten gratis beschikbaar is.

Wat houdt dat in, een eindexamentraining via Bijlescontact? Het gaat hier om onze zogenaamde ‘hybride’ eindexamentrainingen. Dat wil zeggen dat er in kleine groepjes (op locatie) wordt gewerkt met een mix van online uitleg en persoonlijke aandacht van onze examentrainers. De trainingen duren ongeveer twee dagen en de focus ligt op een grondige herhaling van de lesstof. De online uitleg wordt verzorgd middels video’s die aangeleverd worden door onze partner Onlineslagen.

Tijdens de training kan iedere leerling op de eigen laptop in zijn of haar tempo de uitleg bekijken. Onze examentrainers zijn vertrouwd met dit materiaal en kunnen inspringen op het moment dat een leerling iets niet begrijpt. Als de uitleg helemaal duidelijk is, kunnen – eveneens online – opgaven worden gemaakt. Onze trainers begeleiden de leerling hierbij en monitoren de voortgang aan de hand van een leerlingvolgsysteem. Als een onderwerp lastig blijkt voor een leerling, wordt door onze trainer extra passend oefenmateriaal aangeboden. Gedurende de training wordt het individuele werken op gezette tijden afgewisseld met klassikale behandeling van extra eindexamenvragen of vragen uit de training. Dit houdt de leerlingen gemotiveerd en geeft onze bijlesdocenten de gelegenheid wat extra ‘tips&tricks’ aan te reiken voor de aanpak van lastige opgaven.

Tijdens de hybride examentrainingen van Bijlescontact herhalen leerlingen in hun eigen tempo alle relevante lesstof en oefenen zij onder begeleiding van ervaren bijlesdocenten met eindexamenopgaven. Dit zorgt voor een betere beheersing van de lesstof, waardoor leerlingen ook na het eindexamen nog iets met de opgedane kennis kunnen.

  • Hoe meld ik me aan?

    U heeft uw voorkeur voor examentraining eerder bij ons doorgegeven. U heeft een mail ontvangen met daarin het volgnummer van de leerling. U kunt de leerling op deze pagina definitief aanmelden voor de training. Let op: zorg ervoor dat de definitieve inschrijving voor zaterdag 10 april om 12:00 bij ons binnen is, anders wordt de plaats vergeven aan een andere leerling.

  • Wat kost het?

    De kosten voor deze examenvoorbereiding liggen bij de school. Als de leerling hieronder definitief wordt opgegeven en vervolgens niet komt opdagen tijdens (een van) de trainingsdagen, dan worden de kosten van de training bij u als ouder/verzorger door de school in rekening gebracht.

Inschrijfformulier

Wij willen u vragen onderstaand formulier in te vullen, zodat we uw zoon/dochter definitief kunnen inschrijven voor de gratis examentraining

De inschrijving voor de examenvoorbereiding is intussen gesloten.